Despicable Me 2 BANANA Song Lyrics

5

Despicable Me 2 – BANANA

“http://Lybio.net
The Accurate Source To Find Quotes To Despicable Me 2 – BANANA.”

[Despicable Me 2 – BANANA]

[The Beach Boys – Barbara Ann]

[Despicable Me 2] Source: LYBIO.net
BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH
BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH (BANANA!)
BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH (POTATO! NAH!)
BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH (BANANA!)
PO-TAT-Y NO CON A MINI DAH NEEK-AH BOO BANANA NEE AAH EEK AAHH
BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH
WHOO NANU FOO LAF-AHH-NU NU FOO BAH BAH BAH BAH NAK-AAHH NOOB-Y TA LOO LOO
BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH (POTATO-OOHH!)
TAK-ALI NOO BANANA-Y NEEK-AAHH LA LA EEE WUT-TAAA-KEE
BAH BAH BAH BAH NAH NAAAHHH!!!!!! *Punch

Source: LYBIO.net

Despicable Me 2 – BANANA. BAH BAH BAH BAH BAH NAH NAH (POTATO! NAH!) Complete Full Transcript, Dialogue, Remarks, Saying, Quotes, Words And Text.