Do Not Come To Holland

0

Do Not Come To Holland

“http://Lybio.net
The Accurate Source To Find Transcript To Do Not Come To Holland.”

[Do Not Come To Holland]

Dit is een boodschap voor iedereen die wil vluchten naar Nederland.

This is a message for everyone who wants to see refugee in the Netherlands.

DO NOT COME

kom niet naar Nederland. U komt er niet in.

Do not come to the Netherlands. We will not let you in.

De verdeeldheid in ons land heeft geleid tot een grote tweedeling binnen de bevolking.

The refugee crisis has lead to a division in our country.

Hierdoor kan de veiligheid van vluchtelingen niet worden gegarandeerd.

Because of this we cannot guarantee the safety of refugees any longer.

Dus, voor iedereen die onze kant op komt, hebben we één heldere boodschap:

So to anyone coming our way, we have one clear message:

ONE CLEAR MESSAGE

Denk eens aan Denemarken!

TRY DENMARK

Try Denmark

De Denen zijn een prachtig volkje en hun land is een fijne, vredige plek.

The Danish are lovely people and their country is a beautiful, peaceful place.

Net als Nederland is Denemarken een echt fietsland.

Similar to the Netherlands, Denmark is a biking nation.

Maar omdat het een schiereiland is… Source: LYBIO.net

However, because Denmark is situated on a Peninsula…

…heb je hier altijd wind mee.

…you will always be riding down wind.

Op voetbalgebied xijn de Denen geen grootmacht.

When it comes to soccer, the Danish are no powerhouse.

Maar zij maken nog wel kans op deelname aan hett EK voetbal.

However, they still have a chance of reaching the European Cup.

Dat kun je niet zeggen van Irak, Syrië…

This can’t be said of, Iraq, Syria…

…of Nederland.

…or the Netherlands.

De bevolking is heel intelligent, ledereen kijkt ingewikkelde Deense series…

Denmark population is highly intelligent they all watch complicated Danish TV series…

…zònder ondertiteling.

…with out subtitles.

Maybe it was a gift?
Maybe I inherited it or had savings?

Sterker nog: mensen die langer dan vijf jaar legaal in Denemarken wonen…

Furthermore: people who lived in Denmark legally for over five years…

…krijgen automatisch hun eigen internationaal bekroonde dramaserie.

…automatically get their own internationally acclaimed drama series.

Volgens de welvaartsindex van de Verenigde Naties is het land internationaal koploper…

According to the United Nations’ Prosperity Index, Denmark is the top ranking country…

…op het gebied van Lego.

…when it comes to Legos.

Hierdoor kunnen in hoog tempo nieuwe woningen worden bijgebouwd.

This allows them to rapidly build new housing facilities.

Je mag zelf kiezen of je de meegeleverde bouwinstructies volgt…

You can choose if you want to follow the provided instructions…

…of alles op de grond flikkert en toch weer gewoon een piratenschip gaat bouwen.

…or throw the whole thing on the ground and just start building a pirate ship again.

FUN FACT

Ook handig: Denemarken heeft veel culturele banden met de moslimwereld.

Denmark has many cultural links to Muslim world.

Zo kwam de profeet Mohammed oorspronkelijk uit een buitenwijk van Kopenhagen.

For instance, the Prophet Mohammed was originally from a suburb of Copenhagen.

Dit weten we omdat de eerste afbeeldingen van de profeet hier zijn ontdekt.

This we know because the first drawings of the Prophet were found here.

Je kunt zelfs zeggen dat Denemarken het Mekka van Europa is.

You could even say that Denmark is the Mecca of Europe.

het land ligt precies op de geografische westpool…

Geographically, Denmark is located on the west pole…

…waardoor je altijd automatisch naar het oosten bidt.

…meaning that wherever you are you automatically pray facing east.

De Nederlanders zeggen vaak: ‘Er gaat niets boven Groningen.’

The Dutch have saying: ‘There goes nothing above Groningen.’

Dit zijn leugens.

This is a lie.

Uit satellietbeelden blijkt dat er wel degelijk één land boven Groningen gaat.

Satellite footage proves that there is actually one country that goes above Groningen.

Inderdaad!

You guess that!

*It’s Denmark

Come to Denmark

COME TO DENMARK

Kom dan naar Denemarken!

Een soort Nederland, maar dan niet hier.

It’s the Netherlands, but somewhere else. Source: L Y B I O . N E T

Als u binnen tien minuten migreert, ontvangt u een dvd-box van het 2e seizoen van Borgen.

If you migrate within the next ten minutes you’ll receive a box set of the 2nd season of Borgen.

vpro

Do Not Come To Holland

Do Not Come To Holland

Credits:
http://www.vpro.nl/zml

Do Not Come To Holland. COME TO DENMARK! Complete Full Transcript, Dialogue, Remarks, Saying, Quotes, Words And Text.

On LYBIO.net Transcripts, Speeches, Text, Words, Quotes and New Reading Content. http://www.lybio.net


Filed under Travel & Events by on #

Leave a Comment

Fields marked by an asterisk (*) are required.